Άρθρα

Μάιος 2020

Μάρτιος 2020

Μάρτιος 2020

Τι είναι τελικά η Φωνολογική Ενημερότητα;

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται με συνειδητό τρόπο τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας, καθώς και να κατανοεί ότι  κάποιες λέξεις μπορούν μεταξύ τους να δημιουργήσουν ομοιοκαταληξία. (περισσότερα…)

Συμβουλευτική Γονέων: «δεν θα μου πεις εσύ πώς να μεγαλώνω το παιδί μου!»

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι το μέσο για να λάβουν οι γονείς την κατάλληλη γνώση, τα εργαλεία και την καθοδήγηση, αλλά περισσότερο από όλα την υποστήριξη χωρίς κάποια επίκριση από μέρους του συμβούλου. (περισσότερα…)

Φεβρουάριος 2020

ΔΕΠΥ και Ψηφιακό Παιχνίδι: Υιοθέτηση «Υγιούς Δίαιτας Παιχνιδιού»

Την στιγμή που οι περισσότεροι γονείς τυπικών παιδιών ανησυχούν ότι η υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες καθιστά τα παιδιά τους περισσότερο απρόσεκτα και παρορμητικά, οι γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις. (περισσότερα…)